Zákusky k veľkej noci

Zákusky k veľkej noci si môžete objednávať do 20. marca 2015 v školskom bufete, alebo telefonicky 0905 547 886, pondelok - piatok    7:30-11:40     12:10-13:30

Vyskladnenie bude dňa 1. apríla 2015 do 13:00h

25.2.2015

-- GENERÁLNA SKÚŠKA ZO SJL 24.2.2015 --

Generálne skúšky zo SJL sa dňa 24.2.2015 zúčastnilo 47 žiakov.

Výsledky  http://www.etest.sk/vstup-do-e-testu/

Login a heslo poskytnú žiakom triedni učitelia.

25.2.2015

Exkurzia v pekárňach a výrobni piva v Senici

V piatok 20. februára 2015 sme sa zúčastnili s MOV  exkurzie do Senicko -skalickej pekárne, pekárne Faun a pivárne Albín v Senici...

24.2.2015

Stretnutie riaditeľa školy so študentmi

Riaditeľ školy sa stretol so študentmi, ktorí mali na 1.polrok tohto školského roka výborný prospech a vzornú dochádzku...

20.2.2015

Rekonštrukcia demonštračnej budovy SOŠ Senica v rámci projektu CEC5

SOŠ Senica bola vybraná Trnavským samosprávnym krajom, aby v rámci projektu CEC5 bola na tejto škole vybudovaná demonštračná budova vo využívaní alternatívnych zdrojov energie.

16.2.2015

Motivačná konferencia Enersol Sk

Dňa 6.februára 2015 sa na SOŠ Senica uskutočnila motivačná konferencia Enersol pre žiakov a pedagógov stredných odborných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Pozvanie prijalo 50 študentov a 15 pedagógov.

9.2.2015
Zobraziť všetky »