Imatrikulácia

Po niekoľkých rokoch imatrikulačného ticha sa opäť v školskej jedálni Strednej odbornej školy v Senici ukázalo čaro prijímania prvákov do radov študentov. Dňa 16.11.2017 ku Dňu študentstva, respektíve o deň skôr z pochopiteľných dôvodov (štátny sviatok), sa študenti tretieho ročníka, 3.B triedy, rozhodli na škole znovu obnoviť túto tradíciu. Organizovali ich pod záštitou žiackej školskej rady s podporou vedenia školy.

Dievčatá sa postarali o pestrý program a chlapci o statočnú ochranku.  Týmto dňom sa stali riadnymi prvákmi, a tak vstúpili oficiálne do radov študentov našej školy. Súčasťou imatrikulácie okrem vstupného programu bolo plnenie úloh prvákmi, aby si zaslúžili toto členstvo. Každý prvák získal imatrikuláciou dekrét študenta Strednej odbornej školy v Senici. Termín bol do posledného dňa tajný a tým aj  veľkým prekvapením. Spočiatku sa chceli prváčence aj vyhnúť  tomuto študentskému rituálu, no napokon to zvládli ako sa patrí, i keď  našli sa aj frfloši.

Koniec imatrikulácie prebiehal v spoločnom duchu. Dobrovoľník prečítal sľub, ktorý bol uvedený na pamiatkovom dekréte  a spoločne sľúbili, že sa budú správať a reprezentovať školu tak, ako sa patrí, a najmä tak, aby vedenie školy a samotní učitelia boli na nich hrdí.

Uvidíme a veríme, že svoj sľub dodržia!   

 

Žiacka študentská rada