Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v škole

Dňa 25. 4. 2018 pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, na pracovnej ceste v regióne Senica, navštívil Strednú odbornú školu v Senici. 

Po spontánnom privítaní študentami a zamestnancami SOŠ Senica si pán prezident prezrel priestory školy s prezentáciou viacerých učebných a študijných odborov.  

Zaujímal sa o  históriu školy, výsledky školy a uplatnenie absolventov v praxi. Zároveň navštívil aj demonštračné centrum, vybudované v rámci európskeho projektu CEC5, s technológiami pre alternatívne zdroje energie s podrobným vysvetlením ich činnosti. Fungovanie systému vysvetlil študent Jakub Korych a  pán Vladimír Tomeček.

Stretnutie prebehlo vo veľmi priateľskom ovzduší. Pán prezident vyzdvihol potrebu vzdelávania sa mladých ľudí v tradičných remeslách a odboroch potrebných pre trh práce.