Hotel Petrčane Chorvátsko - odborná prax

Od 10. septembra do 15.októbra 2017 vybraní žiaci našej školy, odboru kuchár, kuchár-cukrár a čašník–servírka absolvovali v štyroch turnusoch mimoriadny odborný výcvik v zahraničí.

Na základe podpísanej zmluvy medzi  SOŠ Senica a hotelom Pinija Petrčane v Chorvátsku, kuchári a cukrári pomáhali v kuchyni veľkého, pekného hotela a čašníci obsluhovali zahraničných hostí v priestornej a modernej reštaurácii.

Priamo v praxi si vyskúšali svoje odborné zručnosti, ktoré  obohatili o nové poznatky. Kuchári sa naučili čistiť morské ryby, kalamáre, mušle a cukrári spoznali nové recepty typické pre Chorvátsko.

Čašníci museli využiť i svoje jazykové schopnosti a konverzovať so zahraničnou klientelou, ktorú tvorili najmä hostia z Japonska a z Nemecka.

Po práci v čase osobného voľna chlapci a dievčatá využili hotelové wellness, plaváreň a odvážlivci si zaplávali i v mori.

Z týždenného pobytu odchádzali všetci spokojní s novými praktickými skúsenosťami a s nezabudnuteľnými  zážitkami.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s hotelom.

 

Mgr. Gabriela Portášová