Celoslovenské kolo ENERSOL - SK

Ako sa už stalo tradíciou, aj v tomto školskom roku sa na našej škole uskutočnil 8. ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL – SK. 

Enersol- SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave, vytvárania  trvalého  vzťahu k ochrane životného prostredia. Študenti súťažili v  hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii.

Cieľom súťaže ENERSOL je podporiť  talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé kompetencie  žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické  schopnosti a zručnosti. 

Hlavnou myšlienkou celej súťaže je využívanie  alternatívnych zdrojov energie, skúmanie a porovnávanie technických parametrov. Študenti na základe vlastného pozorovania riešili problematiku využívania alternatívnych zdrojov v nadväznosti s učivom environmentálnej výchovy a ochrany životného  prostredia. Vo svojich prácach súťažiaci zostavovali a prezentovali výrobky na základe vlastného výskumu, popisovali finančné úspory a robili výskum vo zvolenej oblasti. Na celý priebeh súťaže v jednotlivých kategóriách dohliadala odborná komisia.

Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú do medzinárodného kola, ktoré sa tento rok koná 19. 04. 2018 -  20. 04. 2018 v rakúskom meste Hollabrunn.

http://www.senica.sk