Študentské voľby

Dňa 25.10.2018 sa na Strednej odbornej škole uskutočnila aktivita s názvom „Študentské voľby 2018“.

Ide o simuláciu reálnych volieb, to znamená, že žiaci  od 15 rokov si vyskúšali, aký je to pocit byť plnoprávnym voličom. Mnoho žiakov ale aj občanov sa všeobecne obáva, ako to na voľbách prebieha, čo tam vlastne od nich požadujú, ako to vyzerá a možno z iracionálneho strachu z neznámeho sa ani volieb nezúčastnia.

Vďaka tejto aktivite si vedia predstaviť, ako sa hlasuje, že volia s občianskym preukazom, krúžkujú hlasovací lístok a vhodia ho do volebnej urny. Blížia sa voľby, či už ide o komunálne, parlamentné alebo len do školskej rady, poriadok a systém musí byť. Je potrebné sa aktivizovať v spoločenskom aj politickom živote. 

Zásluhy patria aj žiačkam 3.D triedy Karolíne Chudej, Dominike Závodskej, Viktórii Banasovej, Simone Cintulovej a Lucii Vaňovej, ktoré sa zhostili funkcie volebnej komisie, pripravili volebnú miestnosť a udržiavali systém a poriadok celej aktivity.

Študentské voľby organizuje Občianske združenie Pre stredoškolákov v spolupráci so školami na celom Slovensku. Na stránke https://www.studentskevolby.sk/ sa dozviete viac. 

Mgr. Alena Mrázková

koordinátorka študentského školského parlamentu